Kansas Jayhawks
0-1 (0-0 V)
+16.5
26%
-16.5
74%
Baylor Bears
0-0 (0-0 H)
Sat, Sep 26 - 7:30p ET   |   ESPU   |   McLane Stadium