Miami Marlins
29-28 (14-13 V)
+170
34%
-200
66%
New York Yankees
32-25 (20-7 H)
Fri, Sep 25 - 7:05p ET   |   FSFL   |   Yankee Stadium